معرفی کتاب «گذری در کوی نیک‌نامان»

خواندن خاطرات بعضی از بزرگان علم و فرهنگ آن قدر دلنشین است که می تواند برای بسیاری الهام بخش باشد

اینکه می شنوی پزشکان دلسوزی بوده اند که بدون هیچ چشم داشتی کوچه به کوچه دنبال درمان بیماران بی بضاغت میرفتند و از خرج دارو و درمان تا کرایه ماشین او را حساب میکردند یا سرگذشت معلمی که برای شاگردان فقیر و بی بضاعتش از هیچ کاری دریغ نداشتند و حتی سر و صورت بچه ها را با دست خودش شستشو می داد،شورآفرین نیست؟

چه بسیار بزرگانی که به حق بزرگ بودند و شریف،هیچ بدگویی و توهین و تهدیدی آن ها را وادار به تلافی و مقابله به مثل نکرد.شریف زندگی کردند و پاک از این دنیا رخت بر بستند.مجموعه حاضر حاصل چنین نگاهی به بزرگان علم و فرهنگ است.

چاپ دوم :تابستان ۱۳۹۵
قیمت شومیز: ۲۳۰۰۰۰ ریال
قیمت گالینگور: ۲۷۰۰۰۰ ریال