معرفی کتاب«شبنم»

گزیده¬ای از بیانات مرحوم سیدعلی نجفی به همراه ابیاتی از مثنوی مولوی و دیگر شعرا

«فرمود: الخَلقُ‏ عِيالِي مردم خانوادة خدا هستند. بعضی وقت‌ها چيزهاي خيلي كوچك، چيزهايي كه اصلاً فكرش را نمي‌كنيد، ممكن است تبعات خيلي زيادي در روحيه و احوالاتتان داشته باشد. اينكه آدم به خاطر كس ديگري خودش را فراموش كند، به‌خاطر خانوادة خدا از خودش بگذرد، هم رضايت خدا را به دنبال دارد و هم اثرات خيلي زيادي مي‌تواند در زندگي داشته باشد.

ما عيال حضرتيم و شيرخواه گفت الخلق عيال للإله»چاپ اول : مهر 1391
قیمت شومیز: 55000 ریال
قیمت گالینگور: ریال