معرفی کتاب«شب شکن»

روایت زندگانی حضرت ابراهیم(ع) با استفاده از مثنوی مولانا.

«... بعد از بت ‌شکستن نوبت گلستان‌شدن است و بعد از خراب کردن زمان آبادشدن، باید از آتش گذشت تا لذت خطاب ”برد و سلام“ خدا را چشید. آتش برای ابراهیم آتش نمرود بود و برای ما آتش نفس. بگذار و بگذر!»

چاپ ششم : بهار ۱۳۹۵
قیمت شومیز: ۷۹۰۰۰ ریال
قیمت گالینگور: ریال