معرفی کتاب«رقص کوه»

نگاهی اجمالی به زندگی حضرت موسی (ع) با رویکرد کاربردی

«... برای موسی چه فرقی می‌کند که خدا چه جوابی بدهد، مهم این است که خدا توجه می‌کند و پاسخ می‌دهد... طلب دیدار از آن کسی است که اصلاً او را ندیده باشد...»

داستان او که در خلوت عشق همۀ مرارت‌ها و سختی‌ها فراموشش می‌شد، او که مدهوش تجلی خداوند بود و کوهی که شاهد این عشق‌بازی بود از هیجان این خلوت به رقص در می‌آمد.

چاپ ششم : بهار1395
قیمت شومیز: 89000 ریال
قیمت گالینگور: ریال