معرفی کتاب «دلشده»

شرح زندگی‌نامه و سیر توحیدی عارف عظیم مرحوم حاج سیدهاشم حداد(ره).

تاریکی شب میعاد سیدهاشم حداد است. بیتابی روزهایش شب‌ها نیز او را رها نمی‌کند. می‌گویند: «از ویژگی‌های ایشان این بود که با گریه به خواب می‌رفتند.»

«سید حداد از خود وجودی ندارد و فنای در ذات الهی است و همان‌گونه که کُنه و ذات حق تعالی قابل شناخت نیست کنه و ذات مؤمن هم شناخته نمی‌شود و به همین‌خاطر است هنگامی که افرادی از محضر سیدعلی قاضی می‌خواهند آنها را به حداد معرفی نمایند می‌گوید: من نمی‌خواهم مزاحم حداد شوید، ایشان سرّ الهی است.» (برگرفته از متن کتاب)

چاپ چهارم: بهار ۱۳۸۷
قیمت شومیز: ۱۰۸۰۰۰ ریال
قیمت گالینگور: ۱۱۸۰۰۰ ریال